Jele Apartman Fazana Istra

Jele Apartman  Fazana  Istra
27
26
25
24

Jele Apartman    Fazana   Istra

Dođite slušati tišinu.Ovo je nešto drugačije.

—————————————————————————

Općina Fažana je smještena na jugozapadnoj obali Istarskog poluotoka, okrenuta prema moru i predivnom otočju Brijunskog arhipelaga. Od Pule – najvećeg grada u Istri, gospodarskog i kulturnog središta – udaljena je svega osam kilometara. Nadomak, dakle, pulskim antičkim spomenicima, Fažana i Valbandon – čineći cjelinu Općine – nalaze se na području starorimskih ladanjsko-gospodarskih vila, u krajoliku mediteranskog raslinja. Vinova loza, maslina, smokve i ino voće spuštaju se do same obale, prizivajuć znatiželju putnika.

2223 2425 262725
KONTAKT
EMIL BOBAN
WWW